Ühekordse loa taotlemine

Ühekordse loa olemasolu on lennulubade taotlemise eelduseks